Montaža Bird Free ognjenega gela - QLANDIA PTUJ
Opis projekta
  • Na nakupovalnem centru QLANDIA PTUJ so imeli velike probleme z nasedanjem in gnezdenjem različnih vrst ptic
  • Odločili so se, da preizkusijo Bird Free ognjeni gel
  • Gel smo z uporabo dvigal namestili po celotnem objektu - pod napuščem, na oglasne table in klimatske naprave
  • Po namestitvi Bird Free ognjenega gela so se ptice iz mesta sanacije trajno odselile

StrankaQlandia Ptuj

Vrsta: Montaža Bird Free ognjenega gela, napušč, oglasne table, klimatske naprave

Datum montaže:  Maj 2016