Montaža Bird Free ognjenega gela - Finančna uprava Ptuj
Opis projekta

Stranka: Finančna uprava Ptuj

Vrsta: Montaža Bird Free ognjenega gela, nadstrešek, streha, balkoni

Datum montaže:  Marec 2017